1. HCLM Nr. 576 din 31.10.2019 REGULAMENT privind organizarea serviciului de gestionare a cainilor fara stapan

2. LEGE Nr.258 din 2013 pentru modificarea şi completarea OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fara stapân

3. LEGE Nr. 205 din 26 mai 2004 privind protectia animalelor

4. ORDIN Nr. 31/523 din 31 martie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor

5. HOTARÂRE Nr. 1059 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fara stapân

6. HCLM nr 233/2014 REGULAMENT  privind organizarea serviciului de gestionare a cainilor fara stapan

7. HCLM nr.19 din 2014

8. ORDIN Nr.1 din 07.01.2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stapân

9. ORDONANTA DE URGENTA Nr. 55 din 30 aprilie 2002 privind regimul de detinere al câinilor periculosi sau agresivi

10. HOTARÂRE Nr. 955 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local

11. LEGE Nr. 60 din 24 martie 2004 privind ratificarea Conventiei europene pentru protectia animalelor de companie,semnata la Strasbourg la 23 iunie 2003

12. REGULAMENTUL (CE) NR. 1069/2009 din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animala)

13. Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protectia animalelor în timpul transportului si al operatiunilor conexe si de modificare a Directivelor 64/432/CEE si 93/119/CE si a Regulamentului (CE) nr. 1255/97

14. ORDONANTA Nr. 47 din 11 august 2005 privind reglementari de neutralizare a deseurilor de origine animala

15. ORDIN Nr. 80 din 29 august 2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind stabilirea documentelor si evidentelor veterinare necesare în cadrul activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala

16. ORDONANTA Nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor

17. ORDONANTA Nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local

18. LEGE Nr. 51 din 8 martie 2006 *** Republicata Legea serviciilor comunitare de utilitati publice

19. ORDONANTA Nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale

20. ORDONANTA Nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor

21. LEGE Nr. 287 din 17 iulie 2009 *** Republicata privind Codul civil - EXTRAS