SALARIILE DE BAZA PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL, CONFORM art. 33 DIN LEGEA nr. 153/2017 LA DATA DE:

                                     30.09.2019

                                     31.03.2019